بخاربند با قابلیت کنترل دما  ( Isoflex –  termo control):

لایه بخاربند به عنوان یک راه کار که به اندازه کافی از انتقال بخار آب تحت شرایط خاص جلوگیری میکند،تعریف شده است. ساکنان ساختمان،بعضی از لوازم خاص، گیاهان، و لوله کشی و غیره عوامل تولید رطوبت هستند که در هوا به عنوان بخار آب شکل میگیرند. این نوع از بخاربند از سه لایه تشکیل شده که شامل   (PP-TL-TPU) میباشد.

غشائی با عملکردی فوق مدرن:

  • تنها عایق حرارتی با قابلیت کنترل در هر زمان
  • آنتی UV
  • ضمانت طولانی
  • اطمینان از عایق کاری
  • صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی
  • مقاوم در برابر شایط جوی
بخاربند