زیر شینگلی

 در سقفهای با شیب معمول (۲۱- ۸۵ درجه) بایستی تمام سقف با یک لایه زیر شینگلی که دارای هم پوشانی افقی ۱۰ و عمودی ۱۵ سانتی متر می‌باشد پوشش گردیده و لبه پایین بام نیز با یک لایه زیر شینگلی خود چسب و یا شینگل استارت پوشش داده شود.خط‌القعرها ممکن است که بصورت باز، بسته و یا بافته شده با شینگل پوش داده شوند، فارغ از نحوه پوشش روی خط‌القعر آماده سازی زیر آن به روش زیر انجام میگیرد. سطح خط‌القعر را با یک لایه زیر شینگلی خود چسب با عرض حداقل ۹۰ سانتی متر و در امتداد آن پوشش می‌دهیم. در صورت نیاز می‌توان نوار‌های زیر شینگلی را با همپوشانی ۳۰ سانتی متر در امتداد هم نصب کرد. زیر شینگلی سطح عرشه بام را به گونه‌ای نصب میکنیم که روی زیر شینگلي خط‌القعر، حداقل ۱۵ سانتی متر همپوشانی داشته باشد.

زیر شینگلی شینگل اوریبان نصب شینگل دلایل استفاده از بخاربند در کف

نصب آب چکان یا فلاشينگ کناره و لبه بام

در طول لبه پایین و با کناری بام بایستی از فلاشينگ فلزی گالوانیزه یا آلومینیومی ‌و یا ورق فلزی دارای رنگ اپوکسی الکترو استاتیکی استفاده نمود. ورق این فلاشينگ‌ها بگونه‌ای خم می‌گردد که حداقل ۸ سانتی متر آن روی عرشه بام قرار گیرد. فاصله میخ کوبی فلاشينگ لبه و کنار بام ۲۰- ۲۵ سانتی متر است. در هنگام نصب باید توجه نمود، که زیر شینگلی عرشه بام، روی فلاشينگ لبه پایین بام و زیر فلاشينگ لبه کناری بام قرار گیرد.

کلید واژه : شینگل ، شیروانی ، تعمیر و نگهداری سقف شیبدار