شینگل سری VERSAILLE

شینگل سری VERSAILLE

شینگل سری VERSAILLE

این شینگل با استفاده از قیر پلیمری اصلاح شده با پلی اولفین ساخته می شود، همچنین برای بهبود کارایی در دماهای پایین و چسبندگی بهتر گرانول های پوشش داده شده با سرامیک به کار میرود. از دیگر مزایای این محصول عدم نیاز به تعمیر و نگهداری و وزن سبک می باشد.

شینگل سری VERSAILLE

چسبندگی برگه شینگل ابعاد (cm) پوشش هر بسته(m2) وزن (kg/m2) گواهینامه ها CE
Heat-activated adhesive line 100*34 3,05 9,65 EN 544 CE

رنگ ها

نمونه های شینگل سری VERSAILLE