شینگل PREMIUM LIBERTY

شینگل PREMIUM LIBERTY

شینگل PREMIUM LIBERTY

با شینگل های PREMIUM LIBERTY راه حل های زیبایی شناختی بیشتری را مطابق با ویژگی های فنی طیف شینگل با پوشش گرانول ارائه می دهد. ویژگی ساخت شینگل های پرمیوم لیبرتی سهولت نصب و مناسب بودن آنها برای همه شیب ها است.

شینگل PREMIUM LIBERTY

چسبندگی برگه شینگل ابعاد (cm) پوشش هر بسته(m2) وزن (kg/m2) گواهینامه ها CE
Heat-activated adhesive spots 100*34 3,05 10,70 EN 544 CE

رنگ ها

نمونه های شینگل PREMIUM LIBERTY