شینگل PREMIUM MOSAIK

شینگل PREMIUM MOSAIK

شینگل PREMIUM MOSAIK

این شینگل های premium mosaik الگویی 6 ضلعی و رنگ های متفاونی دارند خصوصیات این شینگل علاوه بر روکش موزاییکی خاصیت ضد آب بودن سقف را نیز بیشتر میکنند

شینگل PREMIUM MOSAIK

چسبندگی برگه شینگل ابعاد (cm) پوشش هر بسته(m2) وزن (kg/m2) گواهینامه ها CE
Heat-activated adhesive line 100×33,7 3,45 9,00 EN 544 CE

رنگ ها

نمونه های شینگل PREMIUM MOSAIK