شینگل premium Gothik

شینگل PRESTIGE GOTHIK

شینگل PRESTIGE GOTHIK

شینگل PRESTIGE GOTHIK یک شینگل بسیار اصیل است که برای سقف ها با ارزش زیبایی شناختی بالا ارائه میشود خصوصیت بارز این شینگل شکل های نامنظم و رنگ های مختلف که باعث افزایش زیبایی و رنگ ها میشود انتخاب گسترده شکل ها و رنگ ها این امکان را برای طراح فراهم می کند تا بهترین سبک را برای فرهنگ محلی یا طعم معماری مورد نظر شناسایی کند.

شینگل PRESTIGE GOTHIK

چسبندگی برگه شینگل ابعاد (cm) پوشش هر بسته(m2) وزن (kg/m2) گواهینامه ها CE
Heat-activated adhesive line 100×33,7 3,45 9,00 EN 544 CE

رنگ ها

نمونه های شینگل PRESTIGE GOTHIK