فن آوران عمران پاریز

لوگو تگولا fop

فن آوران عمران پاریز، تنها تولید کننده بخاربند با استفاده از تکنولوژی نانو و ذوب داغ مطابق با استاندارد CE اروپا

لوگو تگولا fop

021 – 88951246
021 – 88975164
0912 – 3257109

مراحل تولید OSB eegger

پوست از تنه ها با مالش سریع به یکدیگر در دستگاه های پوست کن چرخنده جدا می شود.

با پاشیدن آب داغ بر روی تنه های بدون پوست در تونل های شستشو ، تمامی شن و باقیمانده پوست جدا می شوند و چوب رطوبت می گیرد تا جدا سازی رشته های تر صورت بگیرد.

رشته های باریک چوب از تنه ها به وسیله دستگاه های تراش ( موسوم به تیغه های غلطکی خرد کننده ) جدا می شوند که بسیار شبیه مداد تراش های غول پیکر عمل می کنند .

رشته های مرطوب با رطوبت اصلی خود به میزان ۸۵ تا ۱۱۰ درصد در خشک کن های گردشی گازی خشک می شوند تا رطوبت آنها به ۲ تا ۳ درصد برسد .

به منظور استحکام پیوند رشته ها به یکدیگر ، به آنها رزین ( صمغ ) ویژه مقاوم در برابر رطوبت پاشیده می شود که واکنش شیمیایی کاملی را در هنگام پرس از خود نشان می دهد .

در انتهای بخش شکل دهی ، پهنه حصیر مانند وارد یک پرس مستمر با غلتک داغ ( به نام contiroll ) می شود که در آنجا به تدریج تحت پرس با دمای بالا حدود یک ششم ضخامت اولیه پرس می شود تا به استحکام نهایی برسد .

بلافاصله پس از خروج از contiroll ، لبه های کناری تخته ها با عرض ناچیزی بریده می شوند و تخته ها با اره ای اریب بُر در اندازه بزرگ به صورت افقی برش داده می شود .

پهنه های چوب پس از خروج از دستگاه پرس بیش از اندازه برای نگهداری ایمن داغ هستند ، در نتیجه باید قبل از انباشت و نگهداری در انبار ، تا دمای ۳۰-۴۰ درجه سانتیگراد سرد شوند . این کار توسط خنک کننده هایی خاص صورت می گیرد.

پس از قرار دادن بسته های چوب در انبار با سیستم تهویه به مدت ۴۸ ساعت ، این پهنه ها در اندازه بزرگ برای فرآیندهای نهایی دوباره به قسمت تولید آورده می شوند که شامل موارد زیر می شود : برش در اندازه های دلخواه ،برش عمودی لبه نر و مادگی ( در صورت لزوم ) ،