سوخت پذیر معمولی ( D) – دودزا سطح متوسط ( S2 )- بدون اجزاء سوزنده ( do ).

** در استفاده های معمول، تخته های EGGER OSB هیچ گونه آسیبی برای سلامتی شما ندارند.

ضخامت میلی متر