شینگل اوریبان

Oriban shingle

Fascinating and practical design of the roof with Oribaan shingles

Premium class shingle

The Premium class shingle offers a vast array of colors, making it ideal for sloping roof projects. With a broad range of shapes in the Premium Series, architects can select from classic to contemporary styles that best match the building environment or architectural preference.

Euro Polymeric class shingle

The polymetric shingle, designed in IWIS laboratories and enhanced with bitumen and APP polymer, boasts superior quality and durability. Its distinctive shape and appearance make it a popular choice in various construction projects.
 
 

What is shingle?

A shingle, or roof shingle, is a popular material for sloped roofs because of its ability to safeguard homes against natural elements such as wind, rain, snow, and noise. Although shingle roofs have been in use for over a century in America and several decades in Europe, the construction industry in Iran has recently emphasized durable, beautiful, and cost-effective materials, such as the Oribaan shingle. Shingles have various designs and colors and can be easily installed on any type of sloping roof. They are composed of polymer bitumen, mineral granules, and a matte glass network, which are produced with different designs and colors. The Shingle brand originates in Turkey and is commonly used on sloping roofs of pavilions, building facades, and villas. This high-quality product is resistant and is produced according to international standards. With over a century of use in North America and Canada, shingle roofs have garnered popularity worldwide.

شینگل و بخاربند ، تایل ، عایق های رطوبتی و حرارتی تگولا با مناسب ترین قیمت شینگل، قیمت بخاربند ، قیمت عایق رطوبتی ، قیمت عایق حرارتی ، قیمت سقف شیبدار ، انواع سقف شیبدار ، انواع بخاربند ، انواع پوشش های عایق ، بخاربند ، شینگل ، نصب شینگل ، نصب بخاربند ، نصب عایق رطوبتی ، نصب سقف شیبدار ، نصب ورق چوبی ضد اب ، ورق های چوبی ضد آب ، اجرای صحیح زیر سازی سقف با پوشش تایل سنگریزه ای ، ساخت انواع ویلا | ویلا | طراحی و ساخت ویلا | شینگل ایرانی | ساخت ویلا با شینگل | شینگل و ویلا سازی | طراحی و پیاده سازی ویلای مردن و ویلای کلاسک | ویلای بتنی | ویلای اجری | ویلای فولادی | اسکلت فلزی ویلا جاجرود | پیمانکاری ویلا و اجرای شینگل ، استاندارد شینگل ، شینگل - سقف شیبدار - انواع قف شیبدار - قیمت سقف شیبدار - قیمت شینگل - انواع شینگل - طرح های شینگل سقف شیبدار - تایل - شینگل های مدرن - شینگل های جدید - رنگ بندی شینگل - بخاربند - شینگل سولار - شینگل خورشیدی - تایل سنگ ریزه ای - عایق های حرارتی - عایق بخاربند - شینگل های سقف شیبدار خورشیدی - سقف شیبدار - تگو سولار - تگولا - tegola -
شینگل اوریبان
شینگل و بخاربند ، تایل ، عایق های رطوبتی و حرارتی تگولا با مناسب ترین قیمت شینگل، قیمت بخاربند ، قیمت عایق رطوبتی ، قیمت عایق حرارتی ، قیمت سقف شیبدار ، انواع سقف شیبدار ، انواع بخاربند ، انواع پوشش های عایق ، بخاربند ، شینگل ، نصب شینگل ، نصب بخاربند ، نصب عایق رطوبتی ، نصب سقف شیبدار ، نصب ورق چوبی ضد اب ، ورق های چوبی ضد آب ، اجرای صحیح زیر سازی سقف با پوشش تایل سنگریزه ای ، ساخت انواع ویلا | ویلا | طراحی و ساخت ویلا | شینگل ایرانی | ساخت ویلا با شینگل | شینگل و ویلا سازی | طراحی و پیاده سازی ویلای مردن و ویلای کلاسک | ویلای بتنی | ویلای اجری | ویلای فولادی | اسکلت فلزی ویلا جاجرود | پیمانکاری ویلا و اجرای شینگل ، استاندارد شینگل ، شینگل - سقف شیبدار - انواع قف شیبدار - قیمت سقف شیبدار - قیمت شینگل - انواع شینگل - طرح های شینگل سقف شیبدار - تایل - شینگل های مدرن - شینگل های جدید - رنگ بندی شینگل - بخاربند - شینگل سولار - شینگل خورشیدی - تایل سنگ ریزه ای - عایق های حرارتی - عایق بخاربند - شینگل های سقف شیبدار خورشیدی - سقف شیبدار - تگو سولار - تگولا - tegola -

Advantages of shingle roof

Shingle roofs are considered top sloping roof coverings because of their numerous advantages over other materials. They are widely used and appreciated for their low maintenance, lightweight construction, ease of installation, aesthetic appeal, and cost-effectiveness. A shingle-sloped roof cover is composed of oil derivatives, silica, and multiple layers. Special attention has been given to several features of shingle roofing, including insulation against temperature changes, reflection of sunlight, flexibility against impact, resistance to strong winds, and versatility in forming different inclined surfaces. Hamshahri provided valuable insights into the benefits of shingle-sloped roofs.

Application of shingle sheet

Shingle sheets were used to cover dome roofs, villas, pavilions, prefabricated buildings, factories, and sheds. These sheets are light and resistant; therefore, they are the most suitable type of covering for sloping shingled roofs.

شینگل و بخاربند ، تایل ، عایق های رطوبتی و حرارتی تگولا با مناسب ترین قیمت شینگل، قیمت بخاربند ، قیمت عایق رطوبتی ، قیمت عایق حرارتی ، قیمت سقف شیبدار ، انواع سقف شیبدار ، انواع بخاربند ، انواع پوشش های عایق ، بخاربند ، شینگل ، نصب شینگل ، نصب بخاربند ، نصب عایق رطوبتی ، نصب سقف شیبدار ، نصب ورق چوبی ضد اب ، ورق های چوبی ضد آب ، اجرای صحیح زیر سازی سقف با پوشش تایل سنگریزه ای ، ساخت انواع ویلا | ویلا | طراحی و ساخت ویلا | شینگل ایرانی | ساخت ویلا با شینگل | شینگل و ویلا سازی | طراحی و پیاده سازی ویلای مردن و ویلای کلاسک | ویلای بتنی | ویلای اجری | ویلای فولادی | اسکلت فلزی ویلا جاجرود | پیمانکاری ویلا و اجرای شینگل ، استاندارد شینگل ، شینگل - سقف شیبدار - انواع قف شیبدار - قیمت سقف شیبدار - قیمت شینگل - انواع شینگل - طرح های شینگل سقف شیبدار - تایل - شینگل های مدرن - شینگل های جدید - رنگ بندی شینگل - بخاربند - شینگل سولار - شینگل خورشیدی - تایل سنگ ریزه ای - عایق های حرارتی - عایق بخاربند - شینگل های سقف شیبدار خورشیدی - سقف شیبدار - تگو سولار - تگولا - tegola -
 • Easy installation on both old and new buildings
 • Stylish design principles
 • More than fifty years of useful life with a guarantee
 • Quick replacement of shingle roof covering with similar traditional coverings
 • Aerodynamic structure with extraordinary resistance to strong winds
 • Replaceable shingle coverage for damaged areas
 • Impact-resistant roof surface
 • Customizable shingle color to match the building facade
 • Insulation cover to prevent transfer of internal environment with the outside
 • Perfect harmony with doors, windows, and façades with P. V. C shingle sheet.
 • Excellent thermal and acoustic vapor barrier for the structure’s roof
 • Resistant to extreme temperature changes
 • Suitable for all weather conditions
 • Environmentally friendly pitched roof design
 • Internationally recognized standards in the construction industry for sloped shingle roofs
 • Quick installation time compared to traditional roof types
 • Applicable to the sloping surface of villas and towers
 • Oriban shingle features stable color due to the use of colored silica grains
 • Harmonious integration between roof design and building facade
 • Easy and convenient installation of sloping roof design.