اجرای صحیح زیر سازی سقف با پوشش تایل سنگریزه ای

مقالات تایل|

 در زیر سازی سقفهای( ورق گالوانیوم) با پوشش سنگ ریزه مقتضی است از  قوطی آهنی با ابعاد متناسب با سازه در امتداد شیب و به فواصل حداکثر 80 سانتیمتر استفاده شود. این فاصله بسته به آب و هوای هر منطقه  متغیر است ، یعنی در