فن آوران عمران پاریز

لوگو تگولا fop

فن آوران عمران پاریز، تنها تولید کننده بخاربند با استفاده از تکنولوژی نانو و ذوب داغ مطابق با استاندارد CE اروپا

لوگو تگولا fop

021 – 88951246
021 – 88975164
0912 – 3257109

اجرای صحیح زیر سازی سقف با پوشش تایل سنگریزه ای

اجرای صحیح زیر سازی سقف با پوشش تایل سنگریزه ای

 در زیر سازی سقفهای( ورق گالوانیوم) با پوشش سنگ ریزه مقتضی است از  قوطی آهنی با ابعاد متناسب با سازه در امتداد شیب و به فواصل حداکثر 80 سانتیمتر استفاده شود. این فاصله بسته به آب و هوای هر منطقه  متغیر است ، یعنی در مناطق با بارش برف زیاد ، ( 70-60 ) سانتیمتر و در...