اجرای صحیح زیر سازی سقف با پوشش تایل سنگریزه ای

 در زیر سازی سقفهای( ورق گالوانیوم) با پوشش سنگ ریزه مقتضی است از  قوطی آهنی با ابعاد متناسب با سازه در امتداد شیب و به فواصل حداکثر 80 سانتیمتر استفاده شود. این فاصله بسته به آب و هوای هر منطقه  متغیر است ، یعنی در مناطق با بارش برف زیاد ، ( 70-60 ) سانتیمتر و در جایی که بارش [...]