فن آوران عمران پاریز

لوگو تگولا fop

فن آوران عمران پاریز، تنها تولید کننده بخاربند با استفاده از تکنولوژی نانو و ذوب داغ مطابق با استاندارد CE اروپا

لوگو تگولا fop

021 – 88951246
021 – 88975164
0912 – 3257109

تشکیل شده از پنج لایه فیزیکی ( پلی استرنانو - فیلم پلی اتیلن - پلی استر - فیلم پلی اتیلن - پلی استر نانو ذوب داغ )

نمایش یک نتیجه