توضیحات

کار فرمامتراژ زمینمتراژ بناسبک معماریسال ساختاسکلتموقعیت جغرافیایی
آقای گوهریان550 متر مربع150 مترمربع(دوبلکس)مدرن1398فولادی پیچ و مهره-سیستم بابربر جانبی قاب خمشیدماوند-جابان