توضیحات

کار فرما متراژ زمین متراژ بنا سبک معماری سال ساخت اسکلت موقعیت جغرافیایی
آقای ارغنده پور 2500 متر مربع 420 مترمربع(دوبلکس) مدرن 1399 درحال اجرا بتنی-سیستم باربر جانبی قاب خمشی-سقف کوبیاکس دماوند-شلمبه