توضیحات

کار فرما متراژ زمین متراژ بنا سبک معماری سال ساخت اسکلت موقعیت جغرافیایی
آقای جهانگیری 1700 متر مربع 560 مترمربع(تریبلکس) مدرن درحال اجرا بتنی-سیستم باربر جانبی قاب خمشی-سقف کوبیاکس دماوند-شلمبه