توضیحات

کار فرما متراژ زمین متراژ بنا سبک معماری سال ساخت اسکلت موقعیت جغرافیایی
آقای فیض 600 متر مربع 450 مترمربع(تریبلکس) کلاسیک 1395 فولادی جوشی-سیستم باربر جانبی مهاربند همگرا جاجرود