فن آوران عمران پاریز

لوگو تگولا fop

فن آوران عمران پاریز، تنها تولید کننده بخاربند با استفاده از تکنولوژی نانو و ذوب داغ مطابق با استاندارد CE اروپا

لوگو تگولا fop

021 – 88951246
021 – 88975164
0912 – 3257109

شینگل تگولا و کاربرد آن درصنعت ساخت و ساز و محیط زیست

شینگل تگولا و کاربرد آن درصنعت ساخت و ساز و محیط زیست

دو عنصر متضاد، نیاز به تعریف آنچه که به معنای پایدار بودن محيط زيست است تعيين می کند و به ويژه تعريف می کند که چه چيزی می تواند در برآورد تخریب محيط زيست وجود داشته باشد: انسان هایی که نيازمند محيط های راحت و سالم زندگی هستند و آگاهی صنعت ساختمان تأثیر قابل توجهی بر...