طریقه نصب شینگل

مقالات شینگل|

نصب و راه اندازی شینگل مستر به آسانی و بسته به عرشه سقف، صاف، پیوستگی، تمیز و خشک بودن آن دارد. عرشه سقف را می توان با موادی از جنس چوب (مانند OSB، تخته سه لا، سیمان و تخته فیبر چوب، و غیره) به درستی