فن آوران عمران پاریز

لوگو تگولا fop

فن آوران عمران پاریز، تنها تولید کننده بخاربند با استفاده از تکنولوژی نانو و ذوب داغ مطابق با استاندارد CE اروپا

لوگو تگولا fop

021 – 88951246
021 – 88975164
0912 – 3257109

باید و نبایدهای نصب سقف شیبدار شینگل :

باید و نبایدهای نصب سقف شیبدار شینگل :

باید و نبایدهای نصب سقف شیبدار شینگل : سقف شیبدار شینگل مابین تخته زیر شینگل و عایق زیر آن از سیستم تهویه مناسب استفاده گردد. شینگلهای دارای تاریخ یا کد تولید متفاوت نباید در یک سقف شیبدار اجرا گردد. اختلاف رنگ موجود در شینگلها جزنقایص نیست و برای زیبایی بیشتراست که...