هدف از استفاده لایه ضد آب ، جلوگیری از ورود آب باران و آب آبیاری به داخل و همچنین محافظت از تکیه گاه سازه باربر از خراب شدن است. این لایه همچنین باید در برابر نفوذ ریشه هایی که ممکن است با آنها تماس پیدا کند مقاوم می باشد.

همانند سیستم های معمول سقف، استفاده از ویژگی های حرارتی عایق بخاربند که باعث کاهش اتلاف گرما از ساختمان در ماه های زمستان می شود و گرما را از ورود به ساختمان در تابستان برانداز می کند. این خصوصیات منجر به کاهش هزینه های گرمایش و سرمایش می شود. خصوصیات مهم عایق بندی در ساخت روف گاردن کمی متفاوت از سیستم های سقف معمولی است. عایق باید به دلیل قرار گرفتن مداوم در معرض رطوبت که تحت آن قرار می گیرد ، از نظر سازه ای و نه از نظر حرارتی مقاوم باشد. یک راه حل عالی برای جلوگیری از نفوذ هوا و انتقال رطوبت افزودن بخاربند در سطح عرشه سقف است. این همچنین باعث می شود که دیوار و بخاربند در سطح عرشه به یکدیگر گره خورده باشند ، که باعث می شود سقف در آینده راحت تر تعویض شود.

بدون یک لایه بخاربند ، هوای گرم و مرطوب داخل ساختمان از سقف و عایق نفوذپذیر مانند پشم سنگ یا پشم سنگ عبور می کند و در نهایت به سطح سرد قسمت خارجی برخورد می کند. با برخورد به سطح سرد ، متراکم شده و آب ایجاد می کند. و این رطوبت بدون خشک شدن جمع می شود و در نهایت باعث ایجاد کپک و نم و در بدترین حالت ، پوسیدگی می شود.