عایق بخاربند ایزوفلکس و جلوگیری از اتلاف انرژی ساختمان

باتوجه به کمبود انرژی های تجدید ناپذیر و اثرات مخرب این نوع انرژی بر محیط زیست ، پیدا کردن راه هایی برای طراحی معماری ساختمان با کمترین حد اتلاف انرژی بسیار مورد اهمیت قرار گرفته است . از عایق و لایه های بخاربند در پوسته ساختمان  برای جلوگیری از اتلاف انرژی نیزاستفاده میشود. استفاده از عایق ها و بخاربند ها در پوسته ساختمان بر اساس شرایط اقلیمی کشور و منطقه جغرافیایی بسیار متفاوت است :

  1. در اقلیم های سرد و کوهستانی، جهت گرم عایق باید به سمت داخل باشد.
  2. در اقلیم معتدل و مرطوب کرانه های خزر بهتر است از عایق های حرارتی معدنی استفاده نشود و در صورت استفاده لایه بخاربند در سمت داخل و یا در هر دو سمت توصیه می شود. عایق حرارتی پلی استایرن بهترین پیشنهاد برای این مناطق است.
  3. در اقلیم گرم و خشک کویری جهت گرم عایق طرف داخل بوده و بهتر است بخاربند در سمت داخل نصب شود.
  4. در اقلیم گرم و مرطوب جهت گرم عایق ، خارج است و بهتر است بخاربند در سمت بیرون عایق نصب شود.

 مثلاً در مشهد بایستی تمامی لایه های بخاربند از سمت داخل نصب شود.

نصب بخاربند بسیار مهم و حیاتی است چوندر صورت عدم استفاده از بخاربند با کیفیت، خاصیت و کیفیت عایق از بین خواهد رفت.