شینگل اوریبان نصب شینگل دلایل استفاده از بخاربند در کف

دلایل استفاده از بخاربند در کف

یکی از دلایل استفاده از بخاربند در کف آب اضافی یا آزاد درون بتن است. بتن هم برای هیدراتاسیون سیمان و هم برای ایجاد قوام قابل اجرا به آب کافی نیاز دارد. هیدراتاسیون سیمان یک واکنش شیمیایی است که بین آب و سیمان اتفاق می افتد ، که باعث می شود بتن به استحکام و دوام لازم برسد. آب بیش از مقدار مورد نیاز برای هیدراتاسیون فقط برای سهولت در عمل آوری بتن است. پس از آن، باید آن مقدار آب اضافه خارج شود تا دال مطابق با شرایط تولید رطوبت سازنده برای کف ، چسب یا پوشش باشد. یک منبع طبیعی آب را می توان در عمق زیر بسیاری از مکانهای ساختمانی یافت. این آب به طور کلی می تواند از طریق خاک به سمت بالا حرکت کند و با یکی از دو روش با کف دال روی سطح تماس پیدا کند. راه اول از طریق عمل مویینگی است. عمل مویینگی از نیروهای چسبندگی ، کشش سطحی و انسجام استفاده می کند تا باعث شود آب از سطح معابر بسیار باریک در بسیاری از خاکها به سمت بالا از سطح آب کشیده شود. با تبخیر شدن ، آب از مایع به بخار تبدیل می شود و بخار آب از مناطقی با فشار بخار بالا به پایین منتقل می شود. تا زمانی که این انتشار بخار آب محدود نشود ، دال در تماس با بخار آب قرار خواهد گرفت. در صورت عدم حفاظت موثر در برابر رطوبت به طور مستقیم در زیر دال ، رطوبت بالا در زیر دال می تواند به مرور زمان موجب افزایش رطوبت درون بتن شود. خرابی کف توسط رطوبت ممکن است به صورت برآمدگی یا تورم ظاهر شود.

کلید واژه : شینگل ، شیروانی ، تعمیر و نگهداری سقف شیبدار