انتخاب شینگل یک تصمیم مناسب برای خانه هایی با سقف های شیب دار است که هدف خاص بودن و طول عمر بالا از سقف نتیجه این تصمیم گیریست. نصب تصادفی شینگل خط سایه ای ایجاد میکند که عمق و ابعاد ی خاص برای سقف با پوشش سنگ طبیعی فراهم می کند.

اما نکه قابل توجه در این مورد قیمت تمام شده این محصول است. شینگها با توجه به دسته بندی های متفاوت و شرکت های تولید کننده دارای قیمت های متفاوتی هستند. البته این نکته که محصول شینگل وارداتی است و تابع نوسانات ارز در بازار ایران تعیین قیمت برای آن کمی مشکل است.

در هر صورت اشاره کوچکی به این مورد خالی از لطف نیست.

در حال حاضر شینگلهای موجود در بازار ایران از لحاظ ساختاری(تک لایه و دو لایه) بیشتر شناخته میشوند.

محدوده قیمت شینگلهای تک لایه استاندارد و غیر استاندارد که با نگاه به ضخامت آنها راحترین راه برای شناخت آن در محدوده قیمت 45 هزار تومان تا 65 هزار تومان به فروش میرسند.

محدوده قیمت شینگلهای دو لایه استاندارد و غیر استاندارد که با نگاه به ضخامت آنها راحترین راه برای شناخت آن در محدوده قیمت 55 هزار تومان تا 90 هزار تومان به فروش میرسند.

روش تشخیص استاندارد بودن این محصول نیز براحتی قابل تشخیص است:

محدوده وزنی شینگلهای تک لایه خارج از استاندارد و البته به سفارش واردکننده ها در محدوده 6 الی7  کیلوگرم است. در حالی که این وزن میبایست در محدوه 8 الی 9 کیلوگرم باشد.

محدوده وزنی شینگلهای دو لایه خارج از استاندارد که با نگاه به ضخامت آنها راحترین راه برای شناخت آن است و البته به سفارش واردکننده ها در محدوده 8 الی9  کیلوگرم است.در حالی که این وزن میبایست در محدوه 11 الی 12 کیلوگرم باشد.