• ضروری است چه در اجرای سقف با پوشش شینگل و چه دیگر سقف‌های مشابه از سیستم تهویه مناسب مابین تخته زیر شینگل و عایق حرارتی زیر آن استفاده گردد، (بجز سقف‌های بتنی).
  • شینگل‌های دارای تاریخ با کد تولید متفاوت نباید بر روی یک سقف اجرا شود.
  • اختلاف رنگ جزئی در شینگل تعمدی نبوده و جزو نقايص نیست. برای زیبایی بیشتر بهتر است بسته‌های مختلف شینگل را باز کرده و آنها را بصورت کاملاً اتفاقی انتخاب و استفاده کرد.
  • شینگل نباید بر روی سقف کشیده شود.
  • نوارسلفن پشت شینگل، فقط از آن فقط برای بسته بندی استفاده شده و برای آببندی روی بام نیست.
  • لایه چسب اعمال شده در کارخانه زمانی فعال می گردد که در معرض گرمای خورشید باشد. اعمال دستی چسب موقعی الزامیست که نصب در فصول سرد سال و یا در مناطقی با باد تند و یا بام با زاویه تند باشد.
  • برای جدایی راحت تر لایه شینگل‌ها از یکدیگر، قبل از باز کردن، بسته شینگل را خم کنید.
  • احتياط: در فصول گرم سال از ایستادن طولانی مدت بر روی شینگل در پشت بام اجتناب گردد این مساله می‌تواند باعث خرابی شینگل گردد.
  • نگهداری: هرگز بیش از ۱۷ بسته شینگل را روی هم قرار ندهید. بسته‌های شینگل در محيط سر پوشیده، دور از نور خورشید و گرد خاک محيط نگهداری شود. از قرار دادن پالت‌های شینگل بروی هم اجتناب گردد. از انبار کردن شینگل در محل‌هایی که حرارت خیلی زیاد داشته و با امکان برخورد شعله مستقیم وجود دارد، خوداری گردد. در فصول سرد سال قبل از اجرای بسته نوار را در جای گرم نگهداری کنید.