تعریف بخاربند

بخاربند محصولی است که به عنوان عایق رطوبتی استفاده می شود متشکل از یک ورق پلاستیکی یا فویل ، که در برابر پخش رطوبت از طریق دیوار ، کف یا سقف ساختمان ها مقاومت می کند تا از میعان بخارآب جلوگیری کند. در واقع بخاربند انتقال رطوبت از طریق دیوارها و سایر عناصر ساختمانی را کنترل می کند و مانع از مرطوب شدن عایق و چوب سازه و خوردگی فلزات میشود و باعث کاهش سرعت بخار به مناطقی با دمای پایین می شود که ممکن است متراکم شود.

تعریف بخاربند ، آماده سازی بام ، زیر شینگلی شینگل اوریبان نصب شینگل دلایل استفاده از بخاربند در کف

کلید واژه : شینگل ، شیروانی ، تعمیر و نگهداری سقف شیبدار